กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายทะเลบ้านวังด้วน” เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวันกองทัพไทย

 

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายทะเลบ้านวังด้วน” เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวันกองทัพไทย โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ ชายทะเลบ้านวังด้วน หมู่ ๙ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

 

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

ภาพและข่าว จ.อ.ชัชวาลย์ ปะระมะ จนท.กรป.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

 

28 12 65 2 1 resize   28 12 65 2 2 resize

28 12 65 2 3 resize   28 12 65 2 4 resize

17 01 66 4 5 resize   17 01 66 4 6 resize

18 01 66 1 7 resize   18 01 66 1 8 resize