พิมพ์
 
กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ”
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้นาวาอากาศเอก ประพันธ์ คงเปลี่ยน ตำแหน่งประจำกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ” เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ต.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑
 
19 10 63 1 1 resize     19 10 63 1 2 resize
 
19 10 63 1 3 resize     19 10 63 1 4 resize
 
19 10 63 1 5 resize     19 10 63 1 6 resize
 
19 10 63 1 7 resize     19 10 63 1 8 resize
 
19 10 63 1 9 resize     19 10 63 1 10 resize
 
19 10 63 1 11 resize     19 10 63 1 12 resize