กองบิน ๕ จิตอาสาพัฒนา สวนสาธารณะเฉิมพระเกียรติ(สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ประพันธ์ คงเปลี่ยน  นำข้าราชการร่วมพิธี "จิตอาสาพระราชทานสวนสาธารณะเฉิมพระเกียรติ(สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)" โดยมี นาย พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ สวนสาธารณะเฉิมพระเกียรติ(สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)"  อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

25 11 63 2 3 resize     25 11 63 2 5 resize
 
25 11 63 2 6 resize     25 11 63 2 7 resize
 
25 11 63 2 1 resize     25 11 63 2 2 resize