กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย"จิตอาสาพัฒนาลำห้วยชุมชนบ้านดอนทราย"
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕  นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย"จิตอาสาพัฒนาลำห้วยชุมชนบ้านดอนทราย"  ณ ชุมชนบ้านดอนทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

05 12 63 5 3 resize     05 12 63 5 4 resize
 
05 12 63 5 5 resize     05 12 63 5 6 resize
 
05 12 63 5 1 resize     05 12 63 5 2 resize
 
05 12 63 5 7 resize     05 12 63 5 8 resize
 
05 12 63 5 9 resize     05 12 63 5 10 resize