กองบิน ๕ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก นรินศ์ เลือดไทย พร้อมด้วยข้าราชการ และทหารกองประจำการ เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดสดเทศบาลและย่านการค้าเมืองประจวบคีรีขันธ์ " เนื่องในโอกาสวันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

31 03 64 2 1 resize     31 03 64 2 2 resize

31 03 64 2 3 resize     31 03 64 2 4 resize

31 03 64 2 5 resize     31 03 64 2 6 resize

31 03 64 2 8 resize     31 03 64 2 9 resize