กองบิน ๕ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมชายหาดอ่าวมะนาว

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและรักษาความสะอาดสภาพแวดล้อมภายใน กองบิน ๕  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม บริเวณชายหาดอ่าวมะนาว เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ชุมชน และแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และเพื่อสร้างเสริมความรัก ความสามัคคีแก่กำลังพล กองบิน ๕
โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธี ณ ชายหาดอ่าวมะนาว กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔


ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย  หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

02 06 64 2 5 resize     02 06 64 2 6 resize

02 06 64 2 7 resize     02 06 64 2 8 resize

02 06 64 2 9 resize     02 06 64 2 10 resize

02 06 64 2 11 resize     02 06 64 2 12 resize

02 06 64 2 13 resize     02 06 64 2 14 resize

02 06 64 2 4 resize     02 06 64 2 3 resize