กองบิน ๕ จัดโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันทะเลโลก World Ocean Day

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย คุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เสนาธิการกองบิน ๕ นำจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ จัดกิจกรรมพัฒนา รักษาความสะอาด และเก็บขยะมูลฝอย บริเวณชายหาดของเกาะในพื้นที่กองบิน ๕ เนื่องในวันทะเลโลก World Ocean Day เมื่อ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย   หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี  จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

08 06 64 1 3 resize     08 06 64 1 4 resize

08 06 64 1 5 resize     08 06 64 1 6 resize

08 06 64 1 8 resize     08 06 64 1 9 resize

08 06 64 1 10 resize     08 06 64 1 11 resize

08 06 64 1 12 resize     08 06 64 1 13 resize

08 06 64 1 14 resize     08 06 64 1 15 resize

08 06 64 1 1 resize     08 06 64 1 2 resize

08 06 64 1 16 resize     08 06 64 1 17 resize