กองบิน ๕ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา พื้นที่ชายหาดอ่าวมะนาว
 

นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ นาวาอากาศเอกสามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน ๕ นำจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ พร้อมด้วยครอบครัว กองบิน ๕ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา พื้นที่ชายหาดอ่าวมะนาว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓​ ตุลาคม ๒๕๖๔ อีกทั้งยังเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณชายหาดอ่าวมะนาว ให้มีความสะอาด สงบ และปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้ามาพักผ่อนภายในพื้นที่อ่าวมะนาว กองบิน ๕ ณ ลานจอดรถสโมสรทหารอากาศ กองบิน ๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

การจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ  น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง  รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ข่าว-ภาพ  พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕

 

14 10 64 2 6 resize   14 10 64 2 5 resize

14 10 64 2 7 resize   14 10 64 2 8 resize

14 10 64 2 9 resize   14 10 64 2 10 resize

14 10 64 2 11 resize   14 10 64 2 12 resize

14 10 64 2 13 resize   14 10 64 2 14 resize

14 10 64 2 2 resize   14 10 64 2 1 resize

14 10 64 2 3 resize   14 10 64 2 4 resize