กองบิน ๕ จัดกิจกรรม "ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี"
 
 

นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  และถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นกิจกรรมที่ปลุกจิตใจ กำลังพลกองบิน ๕ ให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานสโมสรทหารอากาศ กองบิน ๕ เมื่อ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง  รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

22 11 64 1 1 resize   22 11 64 1 2 resize

22 11 64 1 3 resize   22 11 64 1 4 resize

22 11 64 1 5 resize   22 11 64 1 6 resize

22 11 64 1 7 resize   22 11 64 1 8 resize

22 11 64 1 9 resize   22 11 64 1 10 resize

22 11 64 1 11 resize   22 11 64 1 12 resize

22 11 64 1 13 resize   22 11 64 1 14 resize