กองบิน ๕ ร่วมพิธีจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือเขาตาม่องล่าย
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้นำข้าราชการร่วมพิธีจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือเขาตาม่องล่าย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ ค่ายลูกเสือเขาตาม่องล่าย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง  รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

25 11 64 4 1 resize   25 11 64 4 2 resize

25 11 64 4 3 resize   25 11 64 4 5 resize

25 11 64 4 6 resize   25 11 64 4 7 resize

25 11 64 4 8 resize   25 11 64 4 9 resize

25 11 64 4 10 resize   25 11 64 4 11 resize