กองบิน ๕ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 
 

นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอกสมเกียรติ เกาะคู ประจำกองบิน ๕ เป็นผู้แทน นำข้าราชการกองบิน ๕ ร่วมกิจกรรม " จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) " เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่บริเวณสถานศึกษา เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม (ปิยแหวนรังสรรค์) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

17 01 65 2 1 resize   17 01 65 2 2 resize

17 01 65 2 3 resize   17 01 65 2 4 resize

17 01 65 2 5 resize   17 01 65 2 6 resize

17 01 65 2 7 resize   17 01 65 2 7 resize

17 01 65 2 9 resize   17 01 65 2 10 resize