กองบิน ๕ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาชายทะเลอ่าวประจวบ”
 
 

นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ บุญมาประจำกองบิน ๕ เป็นผู้แทน นำข้าราชการกองบิน ๕ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชายทะเลอ่าวประจวบ” เนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันกองทัพไทย) เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชายฝั่งทะเล โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๕๖๑

 

18 01 65 2 1 resize   18 01 65 2 2 resize

18 01 65 2 3 resize   18 01 65 2 4 resize

18 01 65 2 5 resize   18 01 65 2 6 resize

18 01 65 2 7 resize   18 01 65 2 8 resize

18 01 65 2 9 resize   18 01 65 2 10 resize