กองบิน ๕ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 

นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท ปัญญา โภควณิช หัวหน้าแผนกยุธการ กองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เพื่อทำความสะอาดพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

26 01 65 1 1 resize   26 01 65 1 2 resize

26 01 65 1 3 resize   26 01 65 1 4 resize

24 02 65 1 5 resize   24 02 65 1 6 resize

24 02 65 1 7 resize   24 02 65 1 8 resize

24 02 65 3 10 resize   24 02 65 3 8 resize

24 02 65 3 11 resize   24 02 65 3 12 resize

24 02 65 3 13 resize   24 02 65 3 14 resize

24 02 65 3 15 resize   24 02 65 3 16 resize