กองบิน ๕ ร่วมพิธีจิตอาสาพัฒนา สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์( บ้านประจวบโชค)
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท สมาน อัมพวา ได้นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมพิธีจิตอาสาพัฒนา สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์( บ้านประจวบโชค) เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราช ฯ (วันอนุรักษ์มรดกไทย) ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นาย เสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์( บ้านประจวบโชค) ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ภาพ/ข่าว  ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช  นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

26 01 65 1 1 resize   26 01 65 1 2 resize

26 01 65 1 3 resize   26 01 65 1 4 resize

 26 01 65 1 5 resize   26 01 65 1 6 resize 

15 02 65 1 6 resize   15 02 65 1 8 resize