กองบิน ๕ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันจักรี ประจำปี ๒๕๖๕
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ นำจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ สังกัด กองบิน ๕ รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันจักรี โดยมี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรม ฯ ณ วัดธรรมิการามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.ท.ชัชวาลย์ ปะระมะ  จนท.กรป.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

 

26 01 65 1 1 resize   26 01 65 1 2 resize

26 01 65 1 3 resize   26 01 65 1 4 resize

 26 01 65 1 5 resize   26 01 65 1 6 resize 

15 02 65 1 6 resize   15 02 65 1 8 resize

14 03 65 1 10 resize   14 03 65 1 11 resize