กองบิน ๕ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดอ่าวน้อย"
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอกเกียรติศักดิ์ สมศรี รองผู้บังคับการ กองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดอ่าวน้อย" เนื่องในวันคล้ายวันสรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ วัดอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๒๕ เม.ย.๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ. ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

25 04 65 3 1 resize   25 04 65 3 2 resize

25 04 65 3 3 resize   25 04 65 3 4 resize

25 04 65 3 5 resize   25 04 65 3 6 resize

25 04 65 3 7 resize   25 04 65 3 8 resize

25 04 65 3 9 resize   25 04 65 3 10 resize

25 04 65 3 11 resize   25 04 65 3 12 resize

25 04 65 3 13 resize   25 04 65 3 15 resize