กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ สมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ” (สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) โดยมีนาย เสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วมพิธี ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

04 05 65 1 1 resize   04 05 65 1 2 resize

04 05 65 1 3 resize   04 05 65 1 4 resize

04 05 65 1 5 resize   04 05 65 1 6 resize

04 05 65 1 7 resize   04 05 65 1 8 resize

04 05 65 1 9 resize   04 05 65 1 9 resize

04 05 65 1 11 resize   04 05 65 1 12 resize