กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชายเลนป่าสงวนแห่งชาติคลองวาฬ
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วิชัย ขำโพธิ์ ประจำกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชายเลนป่าสงวนแห่งชาติคลองวาฬ” เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกป่าชายเลน ในพื้นที่บริเวณป่าชายเลน โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วมพิธี ณ ป่าสงวนแห่งชาติคลองวาฬ หมู่ ๑ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

30 05 65 1 1 resize   30 05 65 1 2 resize

30 05 65 1 3 resize   30 05 65 1 4 resize

30 05 65 1 5 resize   30 05 65 1 6 resize

30 05 65 1 7 resize   30 05 65 1 8 resize

30 05 65 1 9 resize   30 05 65 1 10 resize