กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันอานันทมหิดล
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ สมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านสิงขร” เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันอานันทมหิดล โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านสิงขร หมู่ ๖ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

09 06 65 1 1 resize   09 06 65 1 2 resize

09 06 65 1 3 resize   09 06 65 1 4 resize

09 06 65 1 5 resize   09 06 65 1 6 resize

09 06 65 1 7 resize   09 06 65 1 9 resize