กองบิน ๕ ร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ (พรส.) ทั่วประเทศ หลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน

 

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศตรี ทศพล ศรีมณี ผู้บังคับกองร้อย หน่วยฝึกทหารใหม่ เป็นผู้แทนร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ (พรส.) ทั่วประเทศ หลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน และพิธีมอบเครื่องหมายหลักสูตรผู้ผ่านการฝึก พร้อมทั้งใบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัล ให้กับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม โดยมี นายมูฮัมมัด ศานติภิมุข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการข่าว เป็นประธาน ณ ศูนย์ฝึกสมานมิตรประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.ชัชวาลย์ ปะระมะ จนท.กรป.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

 

20 12 65 2 1 resize   20 12 65 2 2 resize

20 12 65 2 3 resize   20 12 65 2 4 resize

20 12 65 2 5 resize   20 12 65 2 5 resize

27 12 65 3 7 resize   27 12 65 3 8 resize