กองบิน ๕ จัดพิธีเปิดศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่

“เติมความสุขให้คนไทยตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่จากใจทหาร”

 

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่ “เติมความสุขให้คนไทยตาม แนวทางชีวิตวิถีใหม่จากใจทหาร” จัดขึ้นตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ระหว่าง ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่ออำนวยความสะดวก สอดส่องดูแลความปลอดภัย ให้กับข้าราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ของกองบิน ๕

โอกาสนี้ผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้ให้โอวาทเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ ให้ปฎิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อ่าวมะนาว กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

ภาพและข่าว จ.อ.ชัชวาลย์ ปะระมะ จนท.กรป.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๒๑๕

 

28 12 65 1 2 resize   28 12 65 1 3 resize

28 12 65 1 4 resize   28 12 65 1 5 resize

28 12 65 1 6 resize   28 12 65 1 7 resize