กองบิน ๕ รับโล่เกียรติคุณกองทัพอากาศ ในการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งของหน่วยกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕

 

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ ๗๕ ปี โดยมี พลอากาศเอก สฤษดิ์พร สุนทรกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน (๒)
ในการนี้ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณกองทัพอากาศ ในการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งของหน่วยกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งกองบิน ๕ ได้รับการประเมินค่าเป็นอันดับ ๓ และนาวาอากาศโท วัฒนชัย ยมรัตน์ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ เข้ารับโล่เกียรติคุณหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รางวัลชนะเลิศการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ แฟนเพจเฟซบุ้กของกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕

ภาพและข่าว พัน.อย.บน.๕

 

28 12 65 5 1 resize   28 12 65 5 2 resize

28 12 65 5 3 resize   28 12 65 5 4 resize

28 12 65 5 5 resize   28 12 65 5 6 resize