กองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรม ตักบาตรสราญวิถี รับสายลม ชมแสงตะวัน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖

 

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย นาวาอากาศโทหญิง วราภรณ์ ว่องทรงเจริญ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ นำข้าราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมกิจกรรม “ตักบาตรสราญวิถี รับสายลม ชมแสงตะวัน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖”

โดยในกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ รับฟังพระธรรมเทศนา และพิธีทำบุญตักบาตร โดยมี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมพิธี ณ สะพานสราญวิถี ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖

 

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

ภาพและข่าว จ.อ.ชัชวาลย์ ปะระมะ จนท.กรป.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

 

28 12 65 2 1 resize   28 12 65 2 2 resize

28 12 65 2 3 resize   28 12 65 2 4 resize

01 01 66 1 5 resize   01 01 66 1 6 resize