กองบิน ๕ ร่วมตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว ประจำปี ๒๕๖๖ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ เรืออากาศตรี สานุพัฐ อ่อนชุ่ม นายทหารนิรภัย กองบิน ๕ เป็นผู้แทนในการร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรวจเยี่ยมรับทราบปัญหาเพื่อหาวิธีการแก้ไขและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลและวันหยุดยาว

โดยในการตรวจเยี่ยมดังกล่าว ได้มีการมอบอุปกรณ์ของใช้จำเป็นในการปฎิบัติหน้าที่และน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ โดยมี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖

 

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

ภาพและข่าว จ.อ.ชัชวาลย์ ปะระมะ จนท.กรป.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

 

28 12 65 2 1 resize   28 12 65 2 2 resize

28 12 65 2 3 resize   28 12 65 2 4 resize