กองบิน ๕ ร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศตรีหญิง อรพธู ธรรมโชติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๕ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีฯ ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์(บ้านประจวบโชค) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

 

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน. ๕ โทร.๖-๐๕๖๑

 

28 12 65 2 1 resize   28 12 65 2 2 resize

28 12 65 2 3 resize   28 12 65 2 4 resize

05 01 66 1 5 resize   05 01 66 1 6 resize