กองบิน ๕ รับการตรวจเยี่ยมสายวิทยาปลัดบัญชี

 

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ สมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ เข้าร่วมประชุมตรวจเยี่ยมผ่านระบบ Video Teleconference, VTC เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน ปัญหาและข้อขัดข้อง ของสายงานปลัดบัญชีกองบิน ๕ พร้อมรับฟังนโยบาย ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปฏิบัติงานจากสำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ

โดยมี พลอากาศตรี อิทธิกร พงศ์อัจฉรีย์ รองปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกองบังคับการกองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

28 12 65 2 1 resize   28 12 65 2 2 resize

28 12 65 2 3 resize   28 12 65 2 4 resize