กองบิน ๕ ให้การต้อนรับคณะตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และกิจการลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าอากาศ

 

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ณัฐวุฒิ จันทรจิต เสนาธิการกองบิน ๕ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก วรกร ชื่นเกษร รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และคณะฯ เนื่องในโอกาสตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกิจการลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าอากาศ

โอกาสนี้ได้รับฟังการบรรยายผลการดำเนินงาน และเยี่ยมชมพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของกองบิน ๕ ตลอดจนค่ายพักแรมกองบิน ๕ สถานที่ฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี เหล่าอากาศในพื้นที่ ณ กองบิน ๕ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

ภาพและข่าว จ.อ.ชัชวาลย์ ปะระมะ จนท.กรป.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

 

28 12 65 2 1 resize   28 12 65 2 2 resize

28 12 65 2 3 resize   28 12 65 2 4 resize

13 01 66 1 5 resize   13 01 66 1 6 resize

13 01 66 1 7 resize   13 01 66 1 8 resize