กองบิน ๕ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

 

นาวาอากาศเอกสิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีรองผู้บังคับการ กองบิน ๕ เสนาธิการ กองบิน ๕ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมในพิธีเปิด

การจัดงานวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในมิติต่าง ๆ อาทิ การจัดแสดงยุทโธปกรณ์ การแสดงการบินของอากาศยาน การแสดงป้องกันฐานบิน การออกบูทนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การโดดร่มเหินเวหา และการแสดงบริเวณเวทีกลาง โดยมีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมภายในงานมากว่า ๑๗,๐๐๐ คน ณ ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

ภาพและข่าว ผกร.บก.บน.๕ จนท.กรป.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

 

28 12 65 2 1 resize   28 12 65 2 2 resize

28 12 65 2 3 resize   28 12 65 2 4 resize

13 01 66 1 5 resize   13 01 66 1 6 resize

13 01 66 1 7 resize   13 01 66 1 8 resize

15 01 66 1 9 resize   15 01 66 1 10 resize

15 01 66 1 11 resize   15 01 66 1 12 resize

15 01 66 1 13 resize   15 01 66 1 14 resize

15 01 66 1 15 resize   15 01 66 1 16 resize

15 01 66 1 17 resize   15 01 66 1 18 resize

15 01 66 1 19 resize   15 01 66 1 20 resize