กองบิน ๕ เข้าร่วมการประชุมสภากาแฟ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้พบปะหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น โอกาสนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภากาแฟดังกล่าว โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

 

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

ภาพและข่าว จ.อ.ชัชวาลย์ ปะระมะ จนท.กรป.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

 

28 12 65 2 1 resize   28 12 65 2 2 resize

28 12 65 2 3 resize   28 12 65 2 4 resize