กองบิน ๕ ให้การต้อนรับนายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมประจำปี ๒๕๖๖

 

นาวาอากาศเอกหญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมกิจการของชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ โดยมีคุณฐานุตรา พู่ทรงชัย ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน แผนการปฏิบัติงาน ปัญหาและข้อขัดข้อง พร้อมชมผลิตภัณฑ์ของสมาชิก และชมการสาธิตการทำขนมไทย

ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖

 

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

ภาพและข่าว ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

28 12 65 2 1 resize   28 12 65 2 2 resize

28 12 65 2 3 resize   28 12 65 2 4 resize

17 01 66 4 5 resize   17 01 66 4 6 resize

18 01 66 1 7 resize   18 01 66 1 8 resize

18 01 66 1 9 resize   18 01 66 1 10 resize

18 01 66 1 11 resize   18 01 66 1 12 resize