กองบิน ๕ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดมาตรฐานการบิน กองบัญชาการกองทัพไทย

 

นาวาอากาศเอก สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ พลโท สุรศักดิ์ เทอดเกียรติกุล และคณะฯ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานการบิน ของกองบิน ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โดยโอกาสนี้ ได้รับฟังการบรรยายสรุปด้านมาตรฐานการบินของกองบิน ๕ พร้อมให้คำแนะนำด้านมาตรฐานการบิน เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจด้านการบินระหว่างเหล่าทัพมีมาตรฐานเดียวกัน ณ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖

 

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

28 12 65 2 1 resize   28 12 65 2 2 resize

28 12 65 2 3 resize   28 12 65 2 4 resize

17 01 66 4 5 resize   17 01 66 4 6 resize

18 01 66 1 7 resize   18 01 66 1 8 resize