กองบิน ๕ ตรวจสอบการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ
นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก จณัตว์ ภัทรดิลก ประธานกรรมการตรวจสอบ ฯ และคณะ เดินทางมาตรวจการฝึก ภาคที่ ๑ ตอนที่ ๒ ของทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ ณ กองพันอากาศโยธินกองบิน ๕  อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ
น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

23 12 63 2 1 resize     23 12 63 2 2 resize
 
23 12 63 2 3 resize     23 12 63 2 4 resize
 
23 12 63 2 5 resize     23 12 63 2 6 resize
 
23 12 63 2 7 resize     23 12 63 2 8 resize
 
23 12 63 2 9 resize     23 12 63 2 10 resize