กองบิน ๕ จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ ประดับเครื่องหมายสังกัด และพบญาติ
นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ ประดับเครื่องหมายสังกัด และพบญาติ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ และญาติทหารใหม่เข้าร่วมพิธี ณ ลานจอดอากาศยาน แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

25 12 63 1 4 resize     25 12 63 1 2 resize
 
25 12 63 1 1 resize     25 12 63 1 3 resize
 
25 12 63 1 5 resize     25 12 63 1 10 resize
 
25 12 63 1 6 resize     25 12 63 1 11 resize
 
25 12 63 1 7 resize     25 12 63 1 8 resize