กองบิน ๕ ร่วมกับส่วนจังหวัดสำรวจพื้นที่ที่ใช้ในการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม
นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน 5 นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน 5 ให้การต้อนรับ นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นายแพทย์สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นายแพทย์พงษ์พจน์  ธีรานันตชัย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์, คณะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ในโอกาสที่ส่วนจังหวัดขอสำรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาใช้ในการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม สำหรับรองรับผู้ป่วย เพื่อเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ ๒ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ อาคารสายลม กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

28 12 63 2 1 resize     28 12 63 2 2 resize
 
28 12 63 2 3 resize     28 12 63 2 4 resize
 
28 12 63 2 5 resize     28 12 63 2 6 resize
 
28 12 63 2 7 resize     28 12 63 2 8 resize