กองบิน ๕ รับมอบชุด PPE. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด จากกรมช่างอากาศ
นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ รับมอบชุด PPE. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด จากกรมช่างอากาศ  โดยมี นาวาอากาศโท เจษฎาวัฒน์ วชิรสิริวงศ์ ตัวแทนกรมช่างอากาศเป็นผู้มอบ เพื่อให้กองบิน ๕ ใช้เตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ อาคารบรรยายสรุปฝูงบิน ๕๐๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓                                                    
 
ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

29 12 63 1 1 resize     29 12 63 1 2 resize
 
29 12 63 1 3 resize     29 12 63 1 4 resize