กองบิน ๕ ลงพื้นที่ตรวจสอบสนามบินห้วยสัก
นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน ๕ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่สนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ และดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับพื้นที่ให้กับประชาชนได้รับทราบ มีเนื้อที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมดมากกว่า ๘๒๕ ไร่ สนามบินห้วยสัก ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
 
ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

29 12 63 2 1 resize     29 12 63 2 2 resize
 
29 12 63 2 3 resize     29 12 63 2 4 resize
 
29 12 63 2 5 resize     29 12 63 2 6 resize
 
29 12 63 2 7 resize     29 12 63 2 8 resize
 
29 12 63 2 9 resize     29 12 63 2 11 resize