กองบิน ๕ จัดพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ
ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ และกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกัน โควิด-19
นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ประจำปี ๒๕๖๔ และพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน เน้นการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเครงครัด กวดขันความพร้อมของผู้ขับขี่ สภาพความปลอดภัยของยานพาหนะ ควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวในเขตทหารของ กองบิน ๕ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ข้าราชการ และประชาชนพร้อมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองบิน 5 ในห้วงการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ณ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว แผนกกิจการพลเรือน โทร.๖๐๕๖๑

   30 12 63 1 1 resize     30 12 63 1 2 resize
 
30 12 63 1 4 resize     30 12 63 1 3 resize
 
 
 30 12 63 1 5 resize     30 12 63 1 6 resize
 
30 12 63 1 7 resize     30 12 63 1 8 resize
 
30 12 63 1 9 resize     30 12 63 1 14 resize
 
30 12 63 1 11 resize     30 12 63 1 12 resize
 
30 12 63 1 13 resize     30 12 63 1 10 resize
 
30 12 63 1 15 resize     30 12 63 1 16 resize
 
30 12 63 1 17 resize     30 12 63 1 19 resize