กองบิน ๕  ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานและพื้นที่โดยรอบ

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานและพื้นที่โดยรอบ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทการกองประจำการ ร่วมในการทำความสะอาด เพื่อ ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ ๒ ณ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐


06 01 64 1 1 resize     06 01 64 1 2 resize
 
06 01 64 1 3 resize     06 01 64 1 4 resize
 
06 01 64 1 5 resize     06 01 64 1 6 resize
 
06 01 64 1 7 resize     06 01 64 1 8 resize
 
06 01 64 1 9 resize     06 01 64 1 10 resize
 
06 01 64 1 11 resize     06 01 64 1 12 resize
 
 06 01 64 1 14 resize     06 01 64 1 15 resize