กองบิน ๕ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

พลอากาศเอก แอร์บลู สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีความห่วงใยต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ รับซื้อกุ้งและนำมาประกอบเลี้ยงให้แก่ข้าราชการ และทหารกองประจำการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่อื่นๆ

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ จึงได้มอบหมายให้กองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๕ จัดดำเนินการประกอบเลี้ยงเมนูกุ้ง มื้ออาหารพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยจากการบริโภคเมนูกุ้งที่ปรุงสุกแล้ว ณ โรงประกอบเลี้ยง กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑


07 01 64 1 1 resize     07 01 64 1 2 resize
 
07 01 64 1 3 resize     07 01 64 1 4 resize
 
07 01 64 1 5 resize     07 01 64 1 6 resize
 
07 01 64 1 7 resize     07 01 64 1 8 resize
 
07 01 64 1 9 resize     07 01 64 1 11 resize