กองบิน ๕ ประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ที่ได้รับพระทานยศที่สูงขึ้น จำนวน ๑ คน โดยมีผู้บังคับบัญชาร่วมแสดงความยินดี ณ กองบังคับการกองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

08 01 64 1 1 resize     08 01 64 1 2 resize

 

08 01 64 1 3 resize     08 01 64 1 4 resize

 

08 01 64 1 6 resize     08 01 64 1 7 resize

 

08 01 64 1 5 resize     08 01 64 1 8 resize