โครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A)

พลอากาศเอก ชวาลา ราชวงศ์ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A) และคณะตรวจเยี่ยม เข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการปรับปรุงเครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A) โดยมีนาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมข้าราชการ กองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 13 01 64 01 2 resize     13 01 64 01 1 resize

13 01 64 01 3 resize    13 01 64 01 4 resize

13 01 64 01 5 resize    13 01 64 01 6 resize

13 01 64 01 7 resize     13 01 64 01 8 resize

13 01 64 01 9 resize     13 01 64 01 10 resize