จก.จร.ทอ.และคณะตรวจสอบ และให้คำแนะนำการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กองบิน ๕
ประจำปีงบประมาณ ๖๔

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี อนันต์ชัย ทองเจริญ เจ้ากรมจเรทหารอากาศ พร้อมคณะตรวจสอบและให้คำแนะนำการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กองทัพอากาศ โดยมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๕ เข้าร่วมการทดสอบฯ ภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว แผนกกิจการพลเรือน โทร.๖๐๕๖๑

20 01 64 1 1 resize     20 01 64 1 2 resize

20 01 64 1 3 resize     20 01 64 1 4 resize

20 01 64 1 5 resize     20 01 64 1 6 resize

20 01 64 1 7 resize     20 01 64 1 8 resize

20 01 64 1 9 resize     20 01 64 1 10 resize

20 01 64 1 11 resize     20 01 64 1 12 resize