กองบิน ๕ ต้อนรับคณะอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ให้การต้อนรับ คุณกิตติภัต ลาภชูรัต ผู้อำนวยการทรัพยากรชายฝั่ง และคณะ ได้เดินทางมาสำรวจชายหาดอ่าวมะนาว ที่ถูกคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง เพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลร่วมในการปรับปรุง ณ ชายทะเลอ่าวมะนาวกองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

21 01 64 1 1 resize     21 01 64 1 2 resize

21 01 64 1 4 resize     21 01 64 1 5 resize

21 01 64 1 6 resize     21 01 64 1 7 resize