กองบิน ๕ ทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๕ เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ณ สโมสรอ่าวมะนาว อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว แผนกกิจการพลเรือน โทร.๖๐๕๖๑

22 01 64 1 3 resize     22 01 64 1 4 resize

22 01 64 1 5 resize     22 01 64 1 6 resize

22 01 64 1 7 resize     22 01 64 1 1 resize

22 01 64 1 2 resize     22 01 64 1 8 resize