กองบิน ๕ มอบถังดักไขมันสำเร็จรูป ให้ผู้ประกอบกิจการร้านค้าสวัสดิการ

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบถังดักไขมันสำเร็จรูป แบบวางตั้งพื้นขนาด ๓๐ ลิตร จำนวน ๑๐ ถัง ให้หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ที่ประกอบการประเภทร้านอาหาร กิจการร้านค้าสวัสดิการกองบิน ๕ ตามโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม ณ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

25 01 64 1 1 resize     25 01 64 1 3 resize

25 01 64 1 4 resize     25 01 64 1 5 resize