กองบิน ๕ จัดอบรมบรรยาย RTAF Safety Day

นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการฝูงบิน.๕๐๑ และแผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๕ ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานในส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมบรรยาย RTAF Safety Day อบรมให้ความรู้เรื่องนิรภัยการบิน สำหรับผู้ทำการในอากาศ และอบรมเรื่องทางการแพทย์เวชศาสตร์การบิน ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.ท.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

26 01 64 1 1 resize     26 01 64 1 2 resize

26 01 64 1 3 resize     26 01 64 1 4 resize

26 01 64 1 5 resize     26 01 64 1 6 resize

26 01 64 1 7 resize     26 01 64 1 8 resize

26 01 64 1 9 resize     26 01 64 1 10 resize