กองบิน ๕ จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงานใหม่

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารสำนักงานใหม่ ฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ ๑ แผนกคลังเชื้อเพลิงที่ ๔ กองพัสดุเชื้อเพลิง กรมช่างอากาศ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับหน่วยงาน สร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ณ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

20 01 64 2 2 resize     20 01 64 2 3 resize

20 01 64 2 4 resize     20 01 64 2 6 resize

20 01 64 2 7 resize     20 01 64 2 8 resize