ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง

เมื่อ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกองบิน ๕ เสนาธิการกองบิน ๕ และคณะ เข้าลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในกองบิน ๕ ตามแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๖๔ เพื่อตรวจสอบความคืบหน้า กำกับดูเเลในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผนงานและมีประสิทธิผลตามนโยบายของ ทอ. และเน้นย้ำส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้มาตรการ New Normal ของกองบินโดยเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

02 02 64 2 1 resize

02 02 64 2 2 resize     02 02 64 2 3 resize

02 02 64 2 4 resize     02 02 64 2 5 resize

02 02 64 2 6 resize     02 02 64 2 7 resize

02 02 64 2 8 resize     02 02 64 2 9 resize

02 02 64 2 10 resize     02 02 64 2 11 resize