กองบิน ๕ ให้การต้อนรับคณะหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พลอากาศตรี ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ประธานกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งของหน่วย และคณะฯ เดินทางมาตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง ประจำปี ๖๔ ณ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่าง ๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔      โอกาสนี้ นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยรองผู้บังคับการกองบิน ๕ เสนาธิการกองบิน ๕ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการกองพันอากาศโยธิน กองบิน ๕ ร่วมให้การต้อนรับ และฟังบรรยายสรุป ณ ห้องสุจริตธรรม กองพันอากาศโยธิน กองบิน ๕ ตลอดจนได้เข้าร่วมรับการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการกองบิน ๕ โทร.๖๐๕๖๑

10 02 64 1 8 resize     10 02 64 1 9 resize

10 02 64 1 1 resize     10 02 64 1 2 resize

10 02 64 1 3 resize     10 02 64 1 10 resize

10 02 64 1 22 resize     10 02 64 1 24 resize

10 02 64 1 11 resize     10 02 64 1 12 resize

10 02 64 1 13 resize     10 02 64 1 4 resize

10 02 64 1 5 resize     10 02 64 1 6 resize

10 02 64 1 14 resize     10 02 64 1 16 resize

10 02 64 1 17 resize     10 02 64 1 18 resize

10 02 64 1 19 resize     10 02 64 1 15 resize