กองบิน ๕ จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
การจัดสร้างวัตถุมงคลที่ระลึกในโอกาสครบรอบ ๙๙ ปีแห่งการสถาปนา กองบิน ๕

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การจัดสร้างวัตถุมงคลที่ระลึกในโอกาสครบรอบ ๙๙ ปีแห่งการสถาปนา กองบิน ๕ โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เสนาธิการกองบิน ๕ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธี ณ ศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

  11 02 64 1 1 resize

11 02 64 1 2 resize     11 02 64 1 3 resize

11 02 64 1 4 resize     11 02 64 1 5 resize